Đối tác

Sứ mệnh

Cafe với PHL…là một ý tưởng vì cộng đồng của Trainer Phan Hữu Lộc.

Cafe and Learn là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận
Nơi Kết nối – Phát triển – Cống hiến.