Recap Cafe and Learn tháng 04 chủ đề Engage Leadership

“Lãnh đạo là một kỹ năng rất là bình thường, đơn giản trong việc giao tiếp hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng nó” – Trainer Nguyễn Nhật Minh Quang đã chia sẻ tại sự kiện Cafe & Learn với chủ đề Engage Leadership vào ngày 22/4/2023 vừa qua. Sự kiện nhằm phát triển kỹ năng lãnh đạo cho nhà quản lý.

Bài viết dưới đây recap lại nội dung sự kiện, giúp bạn biết thêm về một số bước giúp lãnh đạo quản lý đội nhóm đạt hiệu quả thông qua việc phát triển, trao quyền và tạo ra những cá nhân chủ động.

1. Hiểu đúng về bản chất của lãnh đạo. 

Lãnh đạo là quá trình mà trong đó một người đóng vai trò là người dẫn đầu, chịu trách nhiệm dẫn dắt những người trong cùng một tập thể xây dựng tinh thần đoàn kết, để cùng đạt tới mục tiêu chung.

Bản chất của lãnh đạo là anh chị phải nhìn thấy mục tiêu nằm ở đâu và phải tiếp tục làm cho những người đồng đội của mình bám lấy mục tiêu đó” – chia sẻ từ Trainer Nguyễn Nhật Minh Quang trong sự kiện Cafe & Learn 22/4/2023.

2. Thuyết động lực làm việc 5M

Động viên và tạo động lực làm việc cho nhân viên là một trong những vấn đề thiết yếu để giúp cho doanh nghiệp phát triển. Là nhà quản lý, bạn cần phải hiểu rõ điều này để có những cách tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả.

Sự kiện Cafe & Learn tháng 4 vừa qua, Trainer Nguyễn Nhật Minh Quang đã chia sẻ về thuyết động lực làm việc 5M gồm: Money – Myself – Member – Mastery – Mission.

“Tạo động lực để bản thân phát triển trong công việc để xứng đáng với công sức, số tiền mình bỏ ra. Xây dựng các mối quan hệ tốt giúp bạn dễ dàng đạt tới mục tiêu chung của nhóm chia sẻ từ một bạn học viên từ sự kiện Cafe & Learn vừa qua.

3. Vận dụng 5 bước giải quyết vấn đề của đội nhóm bằng PRODA. 

Người quản lý không chỉ chịu trách nhiệm dẫn dắt nhân viên mà còn chịu trách nhiệm về kết quả công việc của đội nhóm. Quản lý đóng vai trò là người hướng dẫn đưa ra những cách giải quyết cho nhân viên khi đội nhóm gặp vấn đề.

PRODA  là mô hình  huấn luyện nhân viên gia tăng năng lực giải quyết vấn đề được Trainer Minh Quang chia sẻ tại sự kiện, gồm: Problem – Xác định vấn đề cần hỗ trợ, Root cause – Tìm hiểu nguyên nhân chính, Options – Đề xuất phương án giải quyết, Decision – Quyết định chọn phương án, Action plan – Kế hoạch hành động

4. Áp dụng 5 WHY để tìm ra nguyên nhân gốc rễ. 

Phương pháp “5 WHYs” là một công cụ rất hiệu quả và dễ sử dụng để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Trainer Minh Quang chia sẻ rất nhiều ví dụ về sử dụng 5 whys tại sự kiện Cafe & Learn vừa qua.

Một trong những ví dụ đó là: Tại sao bạn đi làm muộn? Là vì tôi bị tắt đường. Tại sao bạn bị tắt đường? Vì tôi ra khỏi nhà muộn. Tại sao bạn ra khỏi nhà muộn? Bởi vì tôi thức khuya làm việc từ công ty mang về. Tại sao bạn phải thức khuya làm việc? Vì sếp giao việc quá nhiều. Tại sao sếp giao quá nhiều việc cho bạn? Vì tôi là nhân viên duy nhất có khả năng làm việc trong đội nhóm.

5. Khai thác tối đa nguồn lực đội nhóm với STORM

Brainstorming là phương pháp động não, suy nghĩ. Đồng thời, khuyến khích sự tham gia của các thành viên trong khi làm việc cùng nhau để tìm ra nhiều ý tưởng, tăng cường tinh thần đoàn kết. 

Brainstorming đem lại nhiều lợi ích: tận dụng được năng lực sáng tạo của đội nhóm, tạo điều kiện cho mọi người mở rộng tư duy, tăng tinh thần làm việc tập thể. Để đạt hiệu quả khi thực hiện cần lưu ý tránh những việc sau: Chỉ trích ý tưởng của nhau, chỉ có vài người đưa ra ý kiến, không ghi chép lại các ý tưởng,…

Tạm kết về recap sự kiện Cafe & Learn

Trên đây là nội dung được chia sẻ tại sự kiện Cafe & Learn diễn ra vào ngày 22/4/2023 vừa qua. Tin rằng những chia sẻ từ Trainer Nguyễn Nhật Minh Quang đã mang đến cho các anh chị nhiều giá trị nổi bật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *