Đầu tư phát triển bản thân và kết nối với các chuyên gia chỉ với 1 ly cafe!.

Giới thiệu – liên hệ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NHÓM:

Cafe với PHL…là một ý tưởng vì cộng đồng của Trainer Phan Hữu Lộc – Phong cách Huấn luyện Linh hoạt (PHL) nhằm mục đích kết nối, giao lưu và chia sẻ kiến thức kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển năng lực làm việc. Đây được xem là diễn đàn giao lưu, học hỏi và phát triển mối quan hệ. Cafe với PHL…không mang tính chất kinh doanh nên khích lệ các bạn cung cấp thông tin mang tính chia sẻ và mang lại giá trị cho cộng đồng. Cafe với PHL… sẽ tạo ra nhiều chủ đề và thay đổi người chủ trì theo từng nhiệm kỳ và theo nhu cầu của cộng đồng. Vì vậy, PHL quyết định thay đổi thành “CAFE & LEARN” để mang tính chất cộng đồng.

SỨ MỆNH: Chúng tôi tạo văn hóa chia sẻ, học hỏi và tạo môi trường phát triển mối quan hệ cho mọi người, ai cũng có thể tham gia.

TẦM NHÌN: Café and Learn trở thành môi trường mang lại giá trị phát triên năng lực cá nhân và gia tăng kết nối thông qua việc học hỏi, chia sẻ và phát triển mối quan hệ tích cực với cá nhân trên mọi miền đất nước.

TIÊU CHÍ CỦA CAFE AND LEARN:

  • HỌC HỎI: Tạo môi trường tốt nhất để học hỏi kinh nghiệm của nhau.
  • CHIA SẺ: Nơi chia sẻ kinh nghiệm một cách tự do mà kphông đòi hỏi quyền lợi.
  • PHÁT TRIỂN: Mở rộng mối quan hệ tốt/ tích cực với mọi người xung quanh.

Bạn sẽ đầu tư phát triển năng lực bản thân và gia tăng kết nối cùng chuyên gia, đồng nghiệp lĩnh vực đào tạo – nhân sự với chi phí 1 ly cafe.

Hotline: 1800 6981 – Email: bichkieu@vmptraining.com