Cafe and learn

Thư mời tham dự Ban Tổ Chức Cafe and learn

THÔNG BÁO (V.v Thành lập Ban Quản Trị sân chơi Café & Learn 2019)   Thân gửi:...

Cafe and learn trong trái tim tôi

Cafe and learn

Cafe & Learn số đầu tiên năm 2019 – Đột Phá Kỹ Năng & Gia Tăng kết Nối

Buổi offline đầu tiên nằm trong chuỗi chương trình giao lưu và phát triển Kỹ Năng Mềm...

Cafe and Learn số 01: Thay đổi tư duy để đào tạo hiệu quả hơn

Cafe and Learn số 01: Thay đổi tư duy để đào tạo hiệu quả hơn

Café and Learn với tiêu chí HỌC HỎI – CHIA SẺ – PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ...
Cafe and learn