Thành Công Bằng Việc Xây Dựng Đội Ngũ Kế Cận

Nếu muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai, doanh nghiệp cần phải xây dựng và phát triển đội ngũ kế thừa. Khi thị trường nhân sự biến động... Read more »

“LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BẢN THÂN” BUỔI CHIA SẺ TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

Tối ngày 05/03 vừa qua, Café and Learn số thứ 2 trong năm 2019 với chủ đề “LẬP KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN” đã diễn ra thành công ngoài mong... Read more »

Cafe & Learn số đầu tiên năm 2019 – Đột Phá Kỹ Năng & Gia Tăng kết Nối

Buổi offline đầu tiên nằm trong chuỗi chương trình giao lưu và phát triển Kỹ Năng Mềm của Café & Learn năm 2019 do công ty Đào Tạo Nhân Lực Việt –... Read more »

Cafe and Learn số 01: Thay đổi tư duy để đào tạo hiệu quả hơn

Café and Learn với tiêu chí HỌC HỎI – CHIA SẺ – PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ sau hơn 4 năm hoạt động đến nay đã thực hiện hơn 200 buổi và... Read more »