Đăng ký tham dự Cafe and Learn

Bạn sẽ đầu tư phát triển năng lực bản thân và gia tăng kết nối cùng chuyên gia, đồng nghiệp lĩnh vực đào tạo – nhân sự với chi phí 1 ly cafe.

Hotline: 1800 6981 – Email: bichkieu@vmptraining.com