HÌNH ẢNH – SỰ KIỆN CAFE AND LEARN ĐÃ DIỄN RA

 • PHOENIX’S BELIEF – MẢNH GHÉP ĐẦU TIÊN TRONG HÀNH TRÌNH “PHƯỢNG HOÀNG TÁI SINH” – Xem thêm
 • WORKSHOP – BOWLING BATTLE 9/2020 (HCM) – Xem thêm
 • CAT – Internal Customer Service – MÔ HÌNH CHĂM SÓC “MÈO” NỘI BỘ HIỆU QUẢ – Xem thêm
 • ANT LEADERSHIP – HÃY LÃNH ĐẠO NHƯ ĐÀN KIẾN 7/2020 (HCM) Xem thêm
 • RAS Coaching 6/2020 (HCM) – Xem thêm
 • STAY INTERVIEW – Giữ Chân Nhân Tài  07/01/2020 – Xem thêm

 • Lập kế hoạch & Đo lường hiệu quả đào tạo (HCM) 3/12/2019 – Xem thêm
 • 5 bước xây dựng đội ngũ Quản lý kế thừa (HCM) 05/11/2019 – Xem thêm
 • 3 Chiến lược Đàm phán vượt trội (Hà Nội) 25/9/2019 – Xem thêm
 • Kỹ năng Phản hồi hiệu quả _ 10/9/2019 – Xem thêm
 • The Talent Trainer 3+ (HCM) 17/8/2019 – Xem thêm
 • Đo lường hiệu quả đào tạo (Hà Nội) 30/7/2019 – Xem thêm
 • Hiểu mình – Hiểu người (Hà Nội) 14/5/2019 – Xem thêm
 • Lãnh đạo tạo ảnh hưởng 2/4/2019 – Xem thêm
 • Ứng dụng Trò chơi trong Đào tạo (Hà Nội) – 22/03/2019 – Xem thêm
 • Quản lý Đào tạo  Hiệu quả – 5/03/2019 – Xem thêm

 • Cafe And Learn – Kết nối Miền Tây _ 24/12/2018 – Xem thêm
 • Khách hàng trung thành cảm tính – Tại sao không??? _ 13/11/2018 – Xem thêm
 • Kỹ năng Phỏng vấn Nhân sự _ 10/04/2018 – Xem thêm
 • Sales Manager _ 13/03/2018 – Xem thêm
 • Nắm bắt hành vi người dùng Online _ 27/02/2018 – Xem thêm

 • Bí mật những nấc thang xây dựng hạnh phúc _ 21/11/2017 – Xem thêm
 • Hiểu khách hàng bằng 5W + 1H _ 24/10/2017 – Xem thêm
 • Quản lý thời gian _ 10/10/2017 – Xem thêm
 • Quản trị cảm xúc trong bán hàng _ 26/09/2017 – Xem thêm
 • Bí mật tạo nên những em bé thiên tài _ 12/9/2017 – Xem thêm
 • Quản lý thời gian bằng công nghệ số_ 15/08/2017 –  Xem thêm
 • Kỹ năng phản hồi hiệu quả _ 01/8/2018 – Xem thêm
 • Bạn yêu cơ thể mình như thế nào? _ 19/7/2017 – Xem thêm
 • Kỹ năng xử lý và phản hồi hiệu quả _ 20/6/2017 – Xem thêm
 • Thay đổi tư duy để Quản lý hiệu quả _ 15/6/2017 – Xem thêm
 • Kỹ năng phản hồi hiệu quả _ 06/06/2017 – Xem thêm
 • How to Public Speaking – 30/5/2017 – Xem thêm