microlearning hiệu quả

5 BƯỚC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MICRO-LEARNING HIỆU QUẢ

Trong giới đào tạo phát triển nhanh như hiện nay, Microlearning có sức hấp dẫn lớn. Microlearning đặc biệt thu hút đối với những cá nhân bận rộn và chỉ tiếp nhận... Read more »
5 MẸO HOÀN HẢO ĐỂ THUYẾT TRÌNH THÀNH CÔNG

5 MẸO HOÀN HẢO ĐỂ THUYẾT TRÌNH THÀNH CÔNG

Thuyết trình, một trong những kỹ năng mềm cần thiết để thành công. Tuy nhiên, một số người dường như sinh ra là để thuyết trình, trong khi số khác coi đó... Read more »

Cafe and Learn số 06: GIÁM SÁT BÁN HÀNG BẰNG MÔ HÌNH MAP

Việc kinh doanh ở bất kì thời điểm nào của Doanh nghiệp luôn là vấn đề quan trọng cần được quan tâm. Tốc độ phát triển của Doanh nghiệp phụ thuộc hoàn... Read more »

Cafe and Learn số 05: “LÃNH ĐẠO TẠO ẢNH HƯỞNG”

“LÃNH ĐẠO TẠO ẢNH HƯỞNG” “QUÁ TRÌNH MỘT NGƯỜI ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHỮNG NGƯỜI KHÁC NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHUNG, ĐẤY LÀ LÃNH ĐẠO” – NORTHOUSE 2007- Những khái niệm lâu... Read more »

Cafe and Learn số 01: Thay đổi tư duy để đào tạo hiệu quả hơn

Café and Learn với tiêu chí HỌC HỎI – CHIA SẺ – PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ sau hơn 4 năm hoạt động đến nay đã thực hiện hơn 200 buổi và... Read more »